Normativa del Camping

Normativa Camping La Masia, Blanes

REGLAMENT INTERN

Qualsevol infracció d’aquest reglament, o fer cas omís a les indicacions del personal, pot comportar l’expulsió immediata del càmping.

Aquest reglament es basa en pràctiques comunes, disposicions legals i altres normatives aplicables. La seva funció és velar per els interessos del càmping i dels clients per igual,
i fer de l’estancia dels hostes, i la seva convivència, sigui lo més grata i segura possible. Per això, La Masia, com gestor de l’establiment, també podrà autoritzar o denegar actes
no complementats per aquest reglament, informant al client de les accions a fer o bé omitir.

 • ENTRADA. El client està obligat a identificar-se mitjançant un document oficial i original que n’acrediti suficientment la identitat. Sempre que li sigui requerit, el client haurà d’identificar-se com a hoste registrat pels mitjans posats a la vostra disposició.
 • EMPLAÇAMENT. L’ocupació de parcel·les i allotjaments, així com el canvi de les mateixes només es podrà efectuar sota l’autorització prèvia de recepció. El nombre màxim de persones per parcel·la i allotjaments és de sis.
 • DIVISIÓ DE LA PARCEL·LA. Les parcel·les estan delimitades per les bardisses i la caixa de llum. En cas que aquesta no es trobi a la parcel·la, es prendrà com a referència la caixa de llum de la parcel·la més propera. En cas de dubte consulteu a Recepció. Clients que ocupin més espai del que indica aquesta normativa hauran de desallotjar la superfície envaïda.
 • OBLIGACIONS DEL CLIENT. El client és responsable de mantenir net el vostre allotjament/parcel·la durant tota la vostra estada. No es permet col·locar cordes als arbres o la caixa de llum, ni cobrir les tanques. Als espais compartits dels bungalows no es permet muntar botigues.
 • HORES DE SILENCI. (0h a 7h) El silenci en aquest interval de temps serà absolut. El Càmping prega a l’hoste responsable inculqui les persones registrades a càrrec seu el compliment de la norma de silenci durant aquest interval.
 • SOROLL. També durant el dia, el nivell sonor produït pels propis clients, els dispositius i aparells o les mascotes no hauran de causar molèsties als veïns. També és aplicable a les zones comunes, particularment els sanitaris. Serà potestat del càmping jutjar quan el soroll supera un nivell raonable i acceptable, i en conseqüència podrà prohibir qualsevol font de contaminació acústica.
 • ANIMALS DE COMPANYIA. Els clients amb animal domèstic han de disposar d’assegurança de responsabilitat civil, certificat de vacunació i allotjar-se a la zona habilitada. L’animal haurà d’estar lligat a cada moment i no podrà accedir a l’interior de sanitaris i instal·lacions. El propietari haurà de retirar la femta. L’animal mai no haurà de causar molèsties als altres clients i no podrà quedar-se a la parcel·la sense supervisió..
 • CIRCULACIÓ DE VEHICLES. La velocitat màxima permesa és de 10km/h. Queda prohibida la circulació al Càmping durant les hores de silenci. La barrera es tanca de 0h a 7h. Qui arribi durant aquesta franja haurà de deixar el cotxe al pàrquing exterior. Les normes generals de trànsit també són vigents dins del càmping.
 • ESTACIONAMIENT DE VEHICLES. Els vehicles només es podran estacionar a la pròpia parcel·la o al pàrquing habilitat a la zona corresponent. Queda terminantment prohibit estacionar als carrers, pàrquings reservats, en parcel·les desocupades o dificultant la circulació als altres vehicles. Si un vehicle impedeix ocupar una parcel·la, al titular del mateix se li exigirà l’abonament íntegre d’una pernoctació en aquesta parcel·la, encara que no pogués continuar ocupant-la. El pàrquing exterior és exclusiu per a vehicles inscrits o autoritzats per recepció.
 • BICICLETES/PATINETS. Bicicletes, patinets i vehicles semblants no podran circular a més de 10km/h. Els patinets elèctrics no estan permesos.
 • FOC. Queda terminantment prohibit encendre foc obert, petards, bengales o similars a tot el recinte del Càmping. Sautoritzen només les barbacoes portàtils.
 • VISITES.Només seran autoritzades en casos excepcionals i si l’aforament ho permetés. S’hauran de registrar a recepció i abonar la tarifa vigent de Visita. Incloent-hi els visitats, mai no podran ser més de 6 persones en una parcel·la, o bé el nombre màxim de capacitat de l’allotjament. El titular de la inscripció és responsable dels visitants i dels seus actes.
 • PISCINA. És obligatori el compliment estricte de les instruccions del socorrista així com les normes de la piscina, exposades a la seva entrada. Gandules ocupades només per una tovallola o similar durant un temps superior a ½ hora podran ser alliberades pel socorrista. No es permet l’ús de Burkini ni altres peces de bany ni fer Top-less. Només es permet l’ús del banyador tradicional, biquini o banyador de cavaller.
 • EXCEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT. El Càmping té assegurança de responsabilitat civil per cobrir danys derivats de la seva estricta activitat empresarial. En cas d’accident, els danys provocats a objectes o persones per clients o persones alienes al càmping són sempre responsabilitat del causant.

 • Càmping La Masia tampoc serà responsable quan el causant no sigui conegut, ni en casos de robatori o de força major, com la climatologia (tempesta, calamarsa, vent, etc.) o incendi.
 • A recepció es poden llogar caixes de seguretat per dipositar els objectes de valor.
 • MATERIAL ABANDONAT. Tot equip o objecte que romangui en una parcel·la o allotjament després de l’hora de sortida estipulada serà considerat abandonat. El personal del càmping el retirarà sense assumir cap responsabilitat en cas de pèrdua o deteriorament.
 • AIGUES RESIDUALE. Els sanitaris disposen d’abocadors especials pels lavabos químics. Queda completament prohibit abocar-ne el contingut en qualsevol altre lloc.
 • FONTS, SAFAREIG I RENTAPLATS. Renti la roba i la vaixella només als llocs destinats a aquest fi i no a les fonts d’aigua potable.
 • CIVISME. Procureu contribuir a la neteja del Càmping deixant les instal·lacions tal com les ha trobat. Embrutar o fer malbé instal·lacions del càmping, o béns d’altres campistes, de manera intencionada, a més de l’expulsió, obliguen a restituir els danys causats. Les conductes vandàliques, agressives, el voyerisme i els furts, a més de l’expulsió, podran ser denunciades davant de les autoritats competents.
 • PREUS. Les tarifes vigents són les que apareixen a la pàgina web, i vàlides en el moment de consultar-les. Els preus s’aplicaran per jornada d’acord amb el nombre de pernoctacions. La inscripció durant la nit, encara que no ocupi parcel·la, implica el pagament de la pernoctació.
 • PAGAMENT DE FACTURES. El pagament de les factures, si no s’ha indicat un termini inferior, s’efectua a l’arribada al càmping. L’import podrà ser abonat en efectiu o targeta.
 • SORTIDA. La parcel·la ha de ser desallotjada abans de les 12h, els allotjaments abans de les 10h. El client els haurà de lliurar en el mateix estat que quan els va ocupar. Els clients que vulguin deixar el càmping durant les hores de silenci (0.00-7.00), hauran de deixar el vehicle al pàrquing de recepció abans de mitjanit del dia anterior.
 • PARQUING: Haureu d’aparcar el vehicle on correspongui segons l’allotjament o segons us indiquin a Recepció. Si el deixeu en qualsevol altre lloc sense autorització quedarà vetada l’entrada del vehicle al càmping.
 • ESPAI SENSE FUM . Segons normativa estatal (Llei 42/2010) es prohibeix fumar a totes les instal·lacions del càmping, incloent-hi les piscines.
 • AVIS LEGAL. CÀMPING LA MASIA. S.A. informa que les dades personals que ens ha cedit per possibilitar la seva estada al càmping, es processen en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i GDD. Podeu informar-vos sobre els vostres drets consultant la nostra Política de Privacitat, disponible online i a recepció.
 • APLICACIÓ: Aquest reglament i les disposicions exposades a les diferents instal·lacions són de compliment obligat. Perdrà la vigència quan una edició més recent sigui publicada a la web o al tauler d’anuncis oficial. El Càmping es reserva el dret a, en casos excepcionals, autoritzar variacions respecte al reglament publicat sense que serveixi de precedent per a altres casos. En cap cas no s’alterarà el que estableix la legislació vigent ni els drets que els clients deriven d’aquesta.